توضیحات محصول

بخش هایی از مقدمه کتاب

تفاوتی که این کتاب با سایر کتاب های کسب و کار دارد این است که در این کتاب بازار کشور خودمان ایران مورد بررسی قرار گرفته است . آن نویسندگان غربی که کتابب هایی با عنوان چگونه درآمد بیشتری داشته باشیم.کسب درآمد ، راه ثروت و… را نوشته اند همه در کشورهایی زندگی می کنند که نوع اقتصاد آنان و نوع نیازها و بسیاری مسائل دیگر آنان با کشور ما متفاوت است.
مسلم است که روان شناسی در بازار ایران ، نوع برخورد افراد جامعه و تعاملات اجتماعی بسیار متفاوت است.این تفاوت هر جامعه و بازاری است که در کل دنیا وجودد دارد.هر بازار و جامعه مسائل و نکات مربوط به خود را دارد و مزیت این کتاب این است که تجربیات قابل استفاده و قابل استناد در بازار ایران را برای شما ارایه می کند.

دانلود کتاب کسب و کار در ایران

نویسنده: علی مهربانی

نظری بدهید