توضیحات محصول

این کتاب حاوی راهنمایی های مجله foundr برای افزایش صدها هزار فالووری است که قلب اینستاگرام شما (و برند شما) را در زمانی کمتر از 5 ماه به تپش خواهد انداخت.

راهنمایی هایی که در این کتاب امده است مطالب زیادی برای ارائه به شما دارد این کتاب میتواند به معنی بمب اطلاعاتی باشد که به کلی تفکر شما را نسبت به اینستاگرام تغییر دهد , و فرم معمول نقشه های شما را در هم بشکند یا ممکن است یک سری ابزار عملی و تاکتیک هایی که ممکن است قبلا در نظر نگرفته باشید به شما ارائه نماید.

راهنمایی ها و آموزش های این کتاب در کمتر از 7 ماه توانست تعداد فالوورهای مجله foundr را نزدیک به 180،000 نفر برساند.فالوورهای کاملا واقعی که هر کدام از آنها نقش یک مشتری را برای این مجله دارند.

شما نیز میتوانید با دانلود ،مطالعه و به کارگیری راهنمایی های این کتاب ، فالوررهای خود را به صورت اصولی و در مدت خیلی کوتاه به طرز باور نکردنی افزایش دهید.

 

 

نظری بدهید